HomeWhatsapp Jokes

Malayalam whatsapp onam wishes smsAthisa
Aisa
Athea
Awaya
Atoa
Asaya
Ayoua
Ahappya
Aonama
Aina
Aadvancea
Aina
Aaa
Anewa
Astylea

മനസ്സിലായോ?? ഇല്ലേ !
ആദ്യത്തെ ” A “യും ലാസ്റ്റ്” A ” യും ഒഴിവാക്കി വായിച്ചു നോക്ക് !!

Like Tweet Pin it Share Share Email