!!‘‘‘‘””‘‘‘‘!
!!‘‘‘‘@‘‘‘‘‘!
!!‘‘‘‘””‘‘‘‘!
!!
!!
!!
“JAI HIND”

१५ ऑगस्ट स्वथान्त्र दिवसच हार्दिक सुबेच्चा

Namaskar…
Me ek kavita sadar karit ahe…
Mazhya kaviteche naav aahe:-
“Don Themb”
.
.
.
.
.
.
Tupuk……Tupuk.)
DHANYAWAAD