HomeSardar Jokes

How many planets- santa funny jokesSir 2 Santa: How many planets are there?
Santa: Mars, Venus, Jupiter.
Sir: Good!
.
Aur Batao?
.
Santa: Aur to sab Badiya hai, aap sunao!

Like Tweet Pin it Share Share Email

Comments (0)

Leave a Reply