Nennu premalu honannu
Nennu passionate about her
Nennu loving prati Moment
Of Adhi and yakada kadhu
Adhi thanu birth day adhi
Maana India happy Independence day