Nee… enna otta aksharathil thudangiya
‘PRANAYAM’……

Nee… enna otta aksharathil Othungiya
‘JEEVITHAM’…..

Nee… enna otta aksharathil avasanikkunna
‘MARANAM’……